วารสารวิชาการ Emotion ได้ตีพิมพ์ผลรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะอารมณ์ และการอธิบายอารมณ์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำว่า วัยรุ่นที่สามารถอธิบายความรู้สึกหรืออารมณ์เชิงลบของตนเองได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมนั้น จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่สามารถทำได้
วัยรุ่นที่ใช้คำศัพท์แยกแยะอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมตามความรู้สึก เช่น “ฉันรู้สึกรำคาญ” “ฉันรู้สึกผิดหวัง” หรือ “ฉันรู้สึกละอายใจ” แทนที่จะใช้คำศัพท์ทั่วไปเช่น “ฉันรู้สึกแย่” นั้น มีโอกาสน้อยกว่าที่จะเกิดโรคซึมเศร้า หรือมีอาการในกลุ่มโรคซึมเศ้รา หลังจากพวกเขาได้พบเจอกับประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดในชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lisa Starr จากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัย University of Rochester ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า คนที่ไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองได้ดีนัก มักจะอธิบายอารมณ์ของตนเองในเชิงทั่วไป เช่น “รู้สึกไม่ดี” หรือ “อารมณ์เสีย” ซึ่งสุดท้ายแล้ว พวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากบทเรียนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่แฝงอยู่ในอารมณ์เชิงลบ ซึ่งนั่นรวมถึงความสามารถที่จะคิดหาวิธีการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อช่วยในการทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกัน ผลการวิจัยได้บ่งชี้ว่า วัยรุ่นที่สามารถแยกแยะอารมณ์ตนเองได้ชัดเจน สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีกว่าหลังจากเผชิญกับความเครียด ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีโอกาสน้อยกว่าที่จะเจอกับอาการของโรคซึมเศร้า
อารมณ์ของมนุษย์นั้นบ่งบอกถึงข้อมูลที่สำคัญต่อเรามากมาย ซึ่งถ้าเราสามารถรับรู้และแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่เรารู้สึกได้ เราก็จะสามารถใช้ข้อมูลนั้น มาคิดหาทางแก้ปัญหา และหาทางที่จะทำให้เราจัดการกับอารมณ์ของเราได้ดีขึ้น หรือพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ เราต้องรู้ก่อนว่าเรารู้สึกอะไร เราถึงจะเปลี่ยนความรู้สึกเราได้
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ บ่งชี้ว่าถ้าคนในสังคมสามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองได้ละเอียดมากขึ้น พวกเขาก็จะมีโอกาสเกิดความเครียดและเผชิญกับอาการซึมเศร้าน้อยลงเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต นอกจากนั้น ทีมนักวิจัยยังค้นพบอีกว่า การที่เราไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ของเราได้นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคซึมเศ้รา ความเครียด และสุขภาวะทางจิตที่แย่ลงด้วย
อ้างอิงจาก
Starr, L. R., Hershenberg, R., Shaw, Z. A., Li, Y. I., & Santee, A. C. (2019). The perils of murky emotions: Emotion differentiation moderates the prospective relationship between naturalistic stress exposure and adolescent depression. Emotion.