การเลี้ยงลูกเชิงบวกหรือการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกเป็นกระบวนการดูแลเด็กที่สอนให้เด็กรู้จักคิด พิจารณา และแสดงพฤติกรรมบนพื้นฐานของความถูกต้องพร้อม ๆ กับการดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเด็กเองไปด้วย แตกต่างกับการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงลบที่ถึงแม้จะสอนให้เด็กเป็นคนดีเหมือนกัน แต่ขาดการดูแลจิตใจเด็กไป . 
ดังนั้นข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกจะดีครับ ซึ่งน่าจะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนที่อยากใกล้ชิดกับลูก ไม่อยากให้ลูกกลัว อยากให้ลูกมาเล่ามาปรึกษาเมื่อมีปัญหาก่อนที่ปัญหานั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ . 
การเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกจะทำให้ลูกรู้ว่าตัวเขาเองมีคุณค่า ยังคงเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเขาจะทำดีหรือทำพลาดก็ตาม ดังนั้น ในระยะยาวลูกจะกล้ามาขอคำปรึกษา กล้าเล่าเรื่องที่เขาไม่สบายใจให้ฟัง เพราะเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจได้ ไม่ต้องกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะซ้ำเติมเมื่อเขาทำพลาด . 
ทุกอย่างมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย การเลี้ยงลูกเชิงบวกก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันครับ ตรงที่เป็นวิธีที่จะได้ผลในระยะยาว ทำให้ในระยะสั้น ๆ อาจจะสังเกตเห็นการพัฒนาของเด็กได้ไม่ชัด และการจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนค่อนข้างเยอะด้วยครับ  
บทความโดย อิทธิพล (นักจิตวิทยาคลินิก)

Ittipol

“อิทธิพล” ผู้ชายธรรมดาที่ได้เจอกับจิตวิทยา ทำให้มีความสุขง่าย ๆ กับการใช้ชีวิตได้ มีความฝันว่าอยากมีลูกมากกว่า 1 คน