“ระดับการเล่น”

มีผู้ปกครองหลายคนเคยสอบถามเรื่องการเล่นของลูก โดยเฉพาะผู้ปกครองกลุ่มเด็กวัยก่อนอนุบาล หรือช่วงวัยอนุบาล (3-4 ขวบ) ที่เพิ่งเข้าโรงเรียน เนื่องจากคุณผู้ปกครองสังเกตเห็นว่า ลูกไปโรงเรียนแต่ไม่เล่นกับเพื่อนเลย ไม่มีเพื่อนสนิท จนเริ่มกังวลว่าลูกของเราจะเข้ากับเพื่อน ๆ ไม่ได้หรือเปล่า วันนี้น้ำหวานจะมาอธิบาย “ระดับการเล่นของเด็ก” ให้อ่านกันค่ะ เด็กแรกเกิด - 2 ขวบ การเล่นของเด็กช่วงวัยนี้เรียกว่า Solitary play คือ การเล่นคนเดียว มีเพื่อนอยู่เต็มห้องก็เหมือนไม่มี เด็กวัยนี้จะเลือกเล่นคนเดียว ไม่ค่อยสนใจเพื่อนคนอื่น แต่จะสนใจของเล่นมากกว่าเช่น เล่นต่อบล็อกไม้เองคนเดียวในมุมหนึ่งของห้อง เด็กอายุ 2-3 ขวบ จะเล่นแบบ Spectator Play และ Parallel Play คือ เริ่มมองว่าคนอื่นเล่นอะไร การเล่นของเด็กวัยนี้จะเป็นแบบคู่ขนาน อาจจะเล่นสิ่งของเหมือนกัน แต่ไม่มีการพูดคุยกัน เช่น นั่งต่อบล็อกไม้ข้าง ๆ กัน แต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เด็กอายุ 3-4 ขวบ การเล่นจะเป็นแบบ Associative Play