ซันชายน์รู้ว่าทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็มีศักยภาพและความสามารถในตนเอง แต่ในบางครั้งการใช้ชีวิตในโลกใบใหญ่ก็ก่อให้เกิดความเครียดหรือเกิดอารมณ์ทางลบ ซึ่งความเครียดและอารมณ์ทางลบที่ท่วมท้นนี้ ก็กลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางศักยภาพและความสามารถที่แท้จริงเหล่านั้น ทําให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ บางคนสามารถจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้จะต้องใช้เวลาบ้าง แต่ก็ยังสามารถดึงศักยภาพภายในตัวมารับมือกับเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบได้ แต่อีกหลายๆคนก็ยังอยากจะมีคนที่จะมาช่วยรับมือกับสถานการณ์และอารมณ์เหล่านั้นไปด้วยกัน ไม่ได้อยากจะต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ซันชายน์เข้าใจความรู้สึกนี้ เราจึงมีนักจิตวิทยาที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์และอารมณ์เหล่านั้นไปด้วยกันกับคุณ

ทีมงานนักบำบัด

นาย อิทธิพล พินิจวิชา

ตำแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิก ประจำศูนย์พัฒนาการเด็กและครอบครัวซันชายน์
การศึกษา
• ระดับปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาว งามสิริ อาศิรเลิศสิริ
ตำแหน่ง
นักจิตวิทยาเด็ก และนักเล่นบำบัด ประจำศูนย์ พัฒนาการเด็กและครอบครัวซันชายน์
การศึกษา
• ระดับปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ระดับปริญญาโท Applied Child Psychology, Kingston University (UK)
• Diploma of Play Therapy (UK)
• Certificate in Filial Play Coach (UK)