บล็อก2020-06-29T05:02:37+00:00

“ระดับการเล่น”

"ระดับการเล่น" มีผู้ปกครองหลายคนเคยสอบถามเรื่องการเล่นของลูก โดยเฉพาะผู้ปกครองกลุ่มเด็กวัยก่อนอนุบาล หรือช่วงวัยอนุบาล (3-4 [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|Tags: , |0 Comments

การเลี้ยงลูกเชิงบวกคืออะไร

การเลี้ยงลูกเชิงบวกคืออะไร  .  เชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเวลาได้เลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งก็อยากจะให้เด็กคนนั้นเป็นคนดี มีความสุข อยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้ ด้วยความตั้งใจดีและความห่วงใยนี้ทำให้ผู้ใหญ่คอยสอน คอยฝึกให้เด็กทำสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักมารยาท และกาลเทศะด้วยวิธีการต่าง [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

“ข้อดีของการเลี้ยงลูกเชิงบวก”

การเลี้ยงลูกเชิงบวกหรือการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกเป็นกระบวนการดูแลเด็กที่สอนให้เด็กรู้จักคิด พิจารณา และแสดงพฤติกรรมบนพื้นฐานของความถูกต้องพร้อม ๆ กับการดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเด็กเองไปด้วย แตกต่างกับการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงลบที่ถึงแม้จะสอนให้เด็กเป็นคนดีเหมือนกัน แต่ขาดการดูแลจิตใจเด็กไป .  ดังนั้นข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกก็คือ [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

เลี้ยงลูกถูกวิธี ได้เปรียบอย่างไร

ในเชิงจิตวิทยา รูปแบบการเลี้ยงดูลูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบใหญ่ ๆ โดย 3 แบบแรกนั้นเป็นแนวคิดของ Diana [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

Time Out หมดเวลาลงโทษแบบผิดๆ

วันนี้น้ำหวานอยากมานำเสนอ วิธีจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมทางลบของเด็กน้อยวิธีการหนึ่งค่ะ น้ำหวานเชื่อว่าคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีลูกหลาน คงจะรู้จักวิธีการที่ชื่อว่า time out คนไทยชอบเรียกว่าเข้ามุม ซึ่งก็คือการแยก เด็กออกมาจากเหตุการณ์ [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

“การสามารถอธิบายอารมณ์ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดโอกาสซึมเศร้า”

วารสารวิชาการ Emotion ได้ตีพิมพ์ผลรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะอารมณ์ และการอธิบายอารมณ์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำว่า วัยรุ่นที่สามารถอธิบายความรู้สึกหรืออารมณ์เชิงลบของตนเองได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมนั้น จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่สามารถทำได้ วัยรุ่นที่ใช้คำศัพท์แยกแยะอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมตามความรู้สึก เช่น “ฉันรู้สึกรำคาญ” [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

“การทำงานบ้าน” ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ “การควบคุมตนเองที่ดีขึ้น”

ถึงแม้ว่าการให้เด็กทำงานบ้านนั้น จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง แต่ผลงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย Houston และมหาวิทยาลัย California จากประเทศสหรัฐอเมริกากลับพบว่า การทำงานบ้าน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเอง (Self-control) [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments

ความรักที่พ่อแม่มีให้ต่อกัน ส่งผลต่อลูกยังไงบ้างนะ

ความรักที่พ่อแม่มีให้ต่อกัน ส่งผลกับลูกอย่างไรบ้างนะ ซันชายน์จะมาเล่าถึงงานวิจัยหนึ่ง ที่ได้สำรวจความรักของชีวิตคู่ที่มีต่อกัน ระหว่างสามีภรรยา ว่ามีความสำคัญต่อลูก ๆ อย่างไรบ้างค่ะ เมื่อคู่รักมีลูกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว ความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกก็ได้บังเกิดขึ้น [...]

By |มิถุนายน 17th, 2020|Categories: Blog|0 Comments