“Sunshine Child and Family Development Center aims at promoting psychological well-being in children and families”

ซันชายน์รู้ว่าเด็กเป็นคนสําคัญของคนในครอบครัวที่ทุกคนต่างก็พร้อมจะมอบความรัก มอบเวลาและการดูแลอย่างดีให้เขา แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าความรักที่มอบให้ไปนั้น เด็กรับรู้ได้หรือไม่ เวลาที่ทุ่มเทให้นั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน หรือการดูแลอย่างดีที่มอบให้เขา มันดีจริงอย่างที่ต้องการหรือไม่ หรือมันมีวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า ที่ซันชายน์จึงมีโปรแกรมให้คุณผู้ใหญ่เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เด็กคนสําคัญของคุณเติบโตอย่างมีความสุข